100 jaar De Zweef

Logo 100 jaar web

Het is bijna zover. Op 15 juni 2020 bestaat De Zweef 100 jaar. Als je de geschiedenis van de club leest, zul je zien dat heel wat Zwevers zich vroeger hebben afgevraagd hoelang de club nog zou bestaan. Zo vaak waren er problemen. Was er geen geld. Vaker nog: heel weinig leden. Telkens weer klom de vereniging uit het dal om uit te groeien tot de grootste voetbalclub in de gemeente. En die club bestaat 100 jaar. Een hele eeuw!

Uiteraard gaan we dat vieren. Met alle leden; jong en oud. Maar dat niet alleen; er is ook plaats voor alle mannen en vrouwen die ooit lid van de vereniging zijn geweest: voetballers, gymnasten, wandelaars, volleyballers, korfballers en handballers.

Om dit allemaal te kunnen realiseren is veel geld nodig. Vandaar dat iedereen wordt gevraagd te sparen om van 100 jaar De Zweef een onvergetelijk feest te maken!

Om al deze activiteiten te kunnen betalen, zo bedacht de jubileumcommissie, kun je allerlei acties gaan houden, maar je kunt ook gaan sparen. Analoog aan gelijksoortige acties elders in het land, vraagt de commissie iedereen mee te gaan sparen, zodat in 2020 genoeg geld is. De spaaractie is niet alleen voor leden, maar voor iedereen die de club een goed hart toedraagt.

De actie komt erop neer dat iedereen wordt uitgenodigd € 100,00 of meer te sparen voor het feest. Voor die € 100,00 krijg men ook wat terug. Elke spaarder krijgt voor elke € 100,00 die men inlegt, € 25,00 korting op een exemplaar van het boek 100 jaar De Zweef, wat danksij een aanzienlijke bijdarge van de vereniging slechts € 39,95 gaat kosten. Elke spaarder krijgt bovendien een exclusieve jubileumpenning in luxe opbergdoos.

Gespaard kan worden in termijnen of in één keer. Men kan zelf aangeven in hoeveel termijnen en op welke data geld kan worden geïnd. De opbrengst komt op een speciale bankrekening van de in oprichting zijnde “Steunstichting 100 jaar De Zweef”. Op deze rekening kunnen ook giften gestort worden als men niet aan de actie wil meedoen. Om mee te kunnen sparen is een formulier gemaakt dat simpel is in te vullen. Wie in 2018 spaart, kan het bedrag aftrekken voor de belasting. LET OP: dat kan alleen in dat jaar.

GIFT
Het is ook mogelijk een gift te storten op de rekening van de Stichting 100 jaar De Zweef. Het banknummer is: NL56RABO 0326 42 89 76.

WEBboek1