Spaar mee voor 100 jaar De Zweef en krijg € 25,- korting op het jubileumboek

Logo 100 jaar webIn 2020 bestaat onze club 100 jaar. Dat lijkt ver weg, maar een jubileumcommissie is al enige tijd bezig met de voorbereidingen van het feest. Er is zelfs al een programma op hoofdlijnen gemaakt, dat de komende tijd nader wordt ingevuld. Op dat programma staan onder meer de presentatie van een lijvig boek over de geschiedenis van de club, een receptie, reünie, opvoering van een revue in het ZiNiN-theater, tentoonstelling in het gemeentehuis, feestavonden en activiteiten voor de jeugd. Om dat allemaal te kunnen betalen, is een spaaractie op poten gezet.

Om al deze activiteiten te kunnen betalen, zo bedacht de jubileumcommissie, kun je allerlei acties gaan houden, maar je kunt ook gaan sparen. Analoog aan gelijksoortige acties elders in het land, vraagt de commissie iedereen mee te gaan sparen, zodat in 2020 genoeg geld is. De spaaractie is niet alleen voor leden, maar voor iedereen die de club een goed hart toedraagt.

De actie komt erop neer dat iedereen wordt uitgenodigd € 100,00 of meer te sparen voor het feest. Voor die € 100,00 krijg men ook wat terug. Elke spaarder krijgt voor elke € 100,00 die men inlegt, € 25,00 korting op een exemplaar van het boek 100 jaar De Zweef, wat dankzij een aanzienlijke subsidie van de vereniging slechts € 39,95 gaat kosten. Elke spaarder krijgt bovendien een exclusieve jubileumpenning in luxe opbergdoos.

Gespaard kan worden in termijnen of in één keer. Men kan zelf aangeven in hoeveel termijnen (maximaal 2) en op welke data geld kan worden geïnd. De opbrengst komt op een speciale bankrekening van de in oprichting zijnde “Steunstichting 100 jaar De Zweef”. Op deze rekening kunnen ook giften gestort worden als men niet aan de actie wil meedoen. Om mee te kunnen sparen is een formulier gemaakt dat simpel is in te vullen. Wie in 2018 spaart, kan het bedrag aftrekken voor de belasting. LET OP: dat kan alleen in dat jaar.

GIFT
Het is ook mogelijk een gift te storten op de rekening van de Stichting 100 jaar De Zweef. Het banknummer is: NL56RABO 0326 42 89 76.