Technisch beleidsplan jeugd

In het Technisch beleidsplan van 2015 staat de organisatiestructuur bij de senioren en jeugd beschreven. Verder het beleid t.a.v. het jeugdvoetbal en de belangrijkste taken van de mensen die daarbij zijn betrokken.  Voor verdere inlichtingen daarover kun je contact opnemen met de Technische Commissie.