Toelichting KNVB op verzekeringen

24 augustus 2007

Collectieve verzekeringen: dekking gehandhaafd, premie verlaagd

Door de KNVB is in het verleden ten behoeve van haar leden een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten: een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Voor het seizoen 2007/'08 is de dekking ongewijzigd gehandhaafd. Met de verzekeraars is wel een premiereductie van circa 10% overeengekomen. Zie toelichting hierachter.

Lees meer

Regels KNVB

15 juni 2007

Binnen de voetbalwereld bestaan veel regels. De KNVB heeft ze allemaal op een rij gezet. Hieronder de links naar die informatie. Daarbij gaat het om regels die gelden voor het hele amaturvoetbal in Nederland (inclusief zaken als verzekering e.d.) en het onderdeel van en over het District Oost.

Lees meer