Wim Krukkert lid van verdienste

Vanwege vele jaren trouwe dienst is de heer Wim Krukkert tijdens de ledenvergadering van De Zweef in oktober 2006 benoemd tot lid van verdiensten. Zo’n 25 jaar geleden begon hij met vrijwilligerswerk voor de club. Hij trainde toen de jeugd.

De halve selectie heeft van hem de beginselen van het voetballen geleerd. ’s Morgens ging hij eerder naar de baas om ’s middags eerder weg te kunnen om de jeugd te kunnen trainen.
Naast pupillentrainer was Krukkert lange tijd trainer en leider van met name A-2 elftallen. Aan het einde van het seizoen stopte hij met zijn werk als lid van de seniorencommissie. Ook stopte hij als organisator van het mixtoernooi. Zolang als dat bestaat was hij een van de drijvende krachten achter die jaarlijkse afsluiting van het seizoen.

Image


Al deze zaken tezamen waren meer dan voldoende aanleiding Wim Krukkert te benoemen tot lid van verdiensten. Voorzitter Jan-Pieter van Vree speldde hem het bijbehorende insigne op. De bloemen waren met name ook bedoeld voor zijn vrouw die al jarenlang samen met andere op zaterdagmorgens de kantine beheert.