Anton Wennemers weg bij De Zweef

Anton Wennemers200Vorig seizoen kondigde Anton Wennemers aan dat hij zou stoppen als hoofdtrainer/coach bij De Zweef Zo1. Ondanks de wens van bestuur, technische commissie en spelersgroep dat hij zou blijven, vond Wennemers dat er een andere trainer voor de groep zou moeten komen. Toen zijn beoogde opvolger op het laatste moment afhaakte, was hij zo goed de opengevallen plek in te nemen en alsnog voor een seizoen bij te tekenen. Inmiddels is in goed overleg met alle betrokkenen besloten dat deze verlenging aan het einde van het lopende seizoen stopt. Na vijf jaar De Zweef gaat Anton Wennemers op zoek naar een nieuwe uitdaging. Onder dankzegging voor al zijn werk bij onze club, wensen wij hem daarbij alle succes. Als ras-Zwever zullen we hem in de toekomst zeker in een of andere functie terug zien.