Business Club

In het kader van (financiële) ondersteuning van de vereniging is indertijd de Business Club De Zweef opgericht. Deze club functioneerde los van de voetbalvereniging en bestond uit veelal Nijverdalse ondernemers. Jaarlijks betaalden zij een vaste bijdrage aan De Zweef. Van deze jaarlijkse opbrengst ging een vast deel naar jeugd en een variabel deel naar de selectie. Met ingang van het seizoen 2007-2008 is de Business Club opgeheven in verband met een teruggelopen ledental.

Dat wil niet zeggen dat de naam Business Club helemaal uit beeld is. Voorlopig nog niet; kijk meer eens naar onze pupillen, die allemaal in door de BC-gesponsorde kleding rondlopen. De Zweef is de BC dankbaar voor al die jaren steun en financiële bijstand. Waar noodzakelijk toonde de BC altijd een meer dan blauwwit hart en dat wordt bijzonder op prijs gesteld.