Algemene Ledenvergadering: geweven kunstgrasmat op huidige hoofdveld

kunstgras 200 pxlDankzij de Algemene Ledenvergadering van maandag 25 juni krijgt De Zweef met ingang van het nieuwe seizoen kunstgras met de omvang van het huidige hoofdveld. Daar kunnen we als vereniging trots op zijn. Het voorstel van het bestuur om op het hoofdveld een kleiner kunstgrasveld aan te legen (vanwege de kosten), werd door de vergadering verworpen. Met algemene stemmen kozen de aanwezigen voor kunstgras op het huidige veld. Dat betekent dat De Zweef een flink bedrag moet bijdragen in de aanlegkosten. Om het bedrag terug te kunnen betalen, mag het bestuur van de vergadering in de komende reguliere ledenvergadering in oktober een voorstel doen tot verhoging van de contributie met 0,50 cent per maand voor alle leden. Het nieuwe veld wordt (volgens Ten Cate) opgeleverd op 25 augustus.

Met algemene stemmen kozen de aanwezigen voor kunstgras op het huidige veld. Dat betekent dat De Zweef 50.000 euro moet bijdragen in de aanlegkosten. Dit geld kan geleend worden bij de gemeente.

Het bestuur was blij verrast door de vergadering en het genomen besluit. Daarmee maken we een belangrijke stap op weg naar een zonnige toekomst. Aanleg van kunstgras was nodig, omdat de hockeyclub het huidige veld 5 krijgt toegewezen als uitbreiding. Hierdoor werd de ruimte op Gagelman zo klein dat DES en De Zweef beide een kunstgrasveld (dat veelintensiever gebruikt kan worden) krijgen.

De aanleg van de drie velden op Gagelman en een bij Hulzense Boys is een “pakkage-deal” van de gemeente met Ten Cate, die zo een mooie presentatie krijgen van hun kunne; met als kers op de taart een geweven veld bij De Zweef.

De ledenvergadering nam aan het einde van de beraadslagingen het volgende besluit:
1. De Zweef gaat voor kunstgras op het huidige hoofdveld.
2. Het bestuur krijgt mandaat om dit voor een bedrag van maximaal 50.000 euro te realiseren plus vervanging van de huidige boarding door een nieuwe. De Vriendenkring levert een behoorlijke bijdrage om een deel van deze 50.000 euro te kunnen betalen. 
3. Het bestuur leent de benodigde 50.000 euro van de gemeente en betaalt terug in minimaal 20 termijnen.
4. Om de aflossing van deze 50.000 euro te dekken gaat de ALV op voorhand akkoord om in de ALV van oktober een contributieverhoging te accepteren van 0,50 eurocent per maand voor alle leden en ondersteunende leden.

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel. Met dien verstande, dat er geen sprake is van een "lening", maar van voor-financiering, waarbij de gemeente voorschiet en bij De Zweef tien termijnen van 5000 euro in rekening brengt met daar bovenop 2,8% rente.