Regels rond corona voor kantine en kleedkamers

kantine coronaVersie: 24 september 2020

Corona is nog niet afgelopen. Daarom ook proberen we het spelen en kijken op ons sportpark zo goed mogelijk te regelen. DAT KAN NIET ZONDER JOUW MEDEWERKING. En daar ontbreekt het soms aan. Het bestuur houdt zaken nauwlettend in de gaten en zal maatregelen nemen om zaken in goede banen te leiden. Er zijn al verenigingen waar terrassen en zelfs kantines door de vereniging zelf zijn gesloten.  

BASIS: Houd 1,5 meter afstand - Geef elkaar de ruimte - Gebruik je verstand 

Om de besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te houden neemt De Zweef verschillende maatregelen. Deze maatregelen zullen de komende tijd via verschillende kanalen worden gecommuniceerd. Het is bovendien zeer waarschijnlijk dat er regelmatig updates plaatsvinden. De belangrijkste uitgangspunten voor de komende tijd noemen we in dit bericht.
Het bestuur wil verder benadrukken dat veel vrijwilligers bij De Zweef druk zijn met het in goede banen leiden van alle vereiste corona-maatregelen. Er zijn looplijnen, aankondigingen en veel regels. Dat is lastig, maar we doen ons best. Dat is -nogmaals- allemaal niks waard, zonder jullie hulp. We vragen jullie dringend om ook zelf te blijven nadenken en je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bedankt!

 

Trainingen

Bij de herstart zijn protocollen opgesteld. Deze protocollen blijven we zoveel mogelijk volgen. De belangrijkste regels voor de trainingen zijn: 

  • Neem je eigen bidon mee en gebruik alleen die van jezelf.
  • Kom zo kort mogelijk van tevoren naar de accommodatie en blijf na de training niet hangen.
  • Kom zoveel mogelijk op de fiets.
  • Volg de looplijnen.
  • lang niet altijd is het nodig dat ouders bij de training van hun kinderen aanwezig zijn.

Kleedkamergebruik

  • Alle jeugdteams t/m O.12 THUIS omkleden en THUIS douchen
  • Alle teams O.13 en ouder kunnen wel omkleden/douchen bij De Zweef. Let wel! Douchen is voor eigen risico.
  • Op de deuren van de kleedkamers staat aangegeven hoeveel mensen ouder dan 18 TEGELIJK aanwezig mogen zijn. Zit het maximum binnen; wacht dan even buiten. Zie ook hieronder.

Deze regel geldt op onze accommodatie voor trainingen en wedstrijden en hanteren we voor zowel thuis- als uitspelende teams.

In onze afweging hebben we o.a. meegenomen dat:
- openstelling voor alle leden niet te organiseren is i.c.m. de beschikbare ruimte;
- bij de pupillen al relatief veel thuis gedoucht werd;
- bij de jongste jeugd kleedkamergebruik zorgt voor veel extra verkeer van helpende ouders; 
- we het hygiënisch niet verantwoord vinden dat junioren en senioren zich niet kunnen opfrissen.

Voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar gelden in de kleedkamers onderling geen beperkende maatregelen. De juniorenteams kunnen dus ‘normaal’ een kleedkamer delen. Dringend verzoek is om niet langer dan nodig de kleedruimte te gebruiken. 

Voor volwassenen geldt dat zij buiten de sportactiviteiten altijd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. We proberen bij wedstrijden, indien mogelijk, twee kleedkamers per team te reserveren. Als dat niet mogelijk is, is het de bedoeling om een kleedkamer gefaseerd te gebruiken. Rekening houdend met de beschikbare ruimte zijn steeds de volgende maximum aantallen personen gelijktijdig in de kleedkamers toegestaan.

- Kleedkamers 1 en 2: 12 personen
- Kleedkamers 3 en 4: 7 personen
- Kleedkamers 5 t/m 8: 6 personen

Dringend verzoek is om niet langer dan nodig kleedruimtes te gebruiken. Kleedkamers dienen te allen tijde schoon achter gelaten te worden.

Wedstrijdbesprekingen van jeugd en senioren voor en tijdens wedstrijden vinden plaats op de velden (als er plek is op de tribune). De bespreekruimte in de kantine is gesloten.

Materiaalgebruik

De materiaalkasten met ballen, markeringshoedjes en hesjes zijn voor alle teams weer beschikbaar. Wel zijn alle bidons uit de kasten gehaald. Spelers dienen desgewenst voor een eigen drinkfles te zorgen. Aan senioren- en juniorentrainers het dringende verzoek na iedere training de hesjes te wassen. Voor de pupillengroep (t/m O.12) kijken we i.v.m. gedeelde kasten nog naar een mogelijkheid om de hesjes regelmatig uit te wassen.

Vervoer van/naar uitwedstrijden

Vanaf 1 juli geldt er geen limiet meer op het aantal mensen dat samen in een auto mag zitten. Een mondkapje opzetten wordt voor reizigers van 13 jaar en ouder geadviseerd indien passagiers uit verschillende huishoudens komen.
Zorg dat je ook op de hoogte bent van regels bij de verenigingen die je bezoekt. Check websites en social media van deze clubs.

Kantine (https://nocnsf.nl/media/3118/poster-richtlijnen-sportaccommodatie-lr.pdf)

Door de aanscherping van de maatregelen moeten we aan een aantal nieuwe regels voldoen. Als je de kantine bezoek word je verzocht je te registreren. Bij binnenkomst in de hal liggen registratieformulieren. Op dit formulier noteer je je volledige naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van bezoek. Door het formulier in te vullen verklaar je dat je geen klachten hebt, dat je op de hoogte bent van de geldende regels en dat De Zweef de registratiegegevens op verzoek mag delen met de GGD voor bron- en contactonderzoek. De registratiegegevens zullen na drie weken worden vernietigd.

In de kantine zijn maximaal 89 zitplaatsen beschikbaar. Staan (aan de bar) is niet toegestaan. Tafels en stoelen op hun plaats laten staan. Is er geen zitplaats meer vrij, dan kun je je drankje eventueel buiten nuttigen. Drankjes mogen alleen in plastic mee naar buiten. Alleen barpersoneel mag zich achter de bar bevinden. In de kantine kan alleen met pinpas/contactloos of munten betaald worden.

De kantine is geen verzamelplaats. We verzoeken teams die samenkomen dit niet onnodig in het clubgebouw te doen. Speel je uit, verzamel dan zoveel mogelijk op de parkeerplaats. Speel je thuis, kom ook niet onnodig vroeg.

Voor de zaterdagmiddag na 16.30 uur werken we met een reserveringssysteem. Thuisspelende seniorenteams hebben daarbij voorrang op uitspelende teams en overige bezoekers. Reserveren kan door voor donderdagavond aan Paul Morsink (06-27140970) het aantal gewenste plaatsen door te geven. Hij wijst daarna de tafels en tijdstippen toe.


Publiek bij wedstrijden

Buiten is er plaats voor maximaal 250 mensen. Voor toeschouwers om het hoofdveld houden we de betonranden onder de reclameborden aan als 1,5 meter afstandsmarkering. Op de tribune geldt: drie stoeltjes afstand tot iemand die niet tot je gezin behoort (in de lengte en in de breedte). Tot slot geldt hier een looprichting. Toegang tot de tribune via de kant het scorebord (kant NKC/Wilgenweard). De tribune wordt verlaten aan de kant van het LED-scherm (veld 7).
We zijn bezig een regeling te maken om het bezoek van maximaal 250 personen mogelijk te maken. 

Externe links