Richard Benneker nieuwe voorzitter

Richard B200Jos van Rhee200De ledenvergadering koos op maandag 26 oktober Richard Benneker (links) als opvolger van Erik Heuver. Richard Benneker is zeker geen onbekende binnen De Zweef. Hij was rond de eeuwwisseling elf jaar secretaris van de club en daarna zes jaar ledenadministrateur. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot erelid. Iemand dus die de vereniging kent en inmiddels veel ervaring heeft opgedaan als bestuurder. Zo is hij ook voorzitter van de Zonnebloem en De Welle.
Behalve Richard Benneker is ook Jos van Rhee (rechts) nieuw in het bestuur van De Zweef. Jos zat van 1979 tot 1990 al in het bestuur. Begon als afgevaardigde van de jeugdcommissie en groeide door tot penningmeester, vice-voorzitter en voorzitter. De bedoeling is van Jos naast Richard optreedt als vice-voorzitter. In deze functie volgt hij Jan-Pieter van Vree op, die was afgetreden.
Bestuurslid Jan Fikken was deze vergadering aftredend, maar herkiesbaar. Dat vonden de leden uiteraard prima.