Gerrit nu echt erelid!

speld200Tijdens een korte, door Corona zeer intieme, bijeenkomst in de kantine van De Zweef heeft voorzitter Richard Benneker het besluit van de digitale ledenvergadering van vorige week uitgevoerd om Gerrit Verschoor te benoemen tot erelid. Het daadwerkelijk opspelden van de gouden speld liet hij over aan Gerrits’ vrouw Jannie. Tijdens zijn eerste officiële optreden als voorzitter ging Richard Benneker niet in op alle verdiensten van Gerrit Verschoor. Die zijn tijdens de vergadering al uitgebreid aan de orde geweest. Na het aansnijden van de taart met foto van Gerrit wees de voorzitter op de lange staat van dienst van Verschoor. “Als we alle schroeven en spijkers uit het gebouw trekken die jij erin hebt geschroefd en geslagen, hebben we waarschijnlijk geen kantine meer,” grapte Richard Benneker naar waarheid. 

Mensen als Gerrit zijn volgens de voorzitter nodig om de club in de benen te houden. Woorden van dank ook aan vrouw Jannie. “Niet alleen heb je Gerrit niet aan de ketting gelegd, maar je hebt zelf ook veel gedaan bij de club, zoals het koffie schenken in de rust van het eerste." Bloemen voor AJannie en een gouden speld voor Gerrit Verschoor. En een applaus van de hele kleine groep aanwezigen.

erelid web