EVEN BIJPRATEN......

BestuursmededelingenDe afgelopen week is bekend geworden dat we de komende periode in een “lockdown” blijven. Dit houdt in dat er ook bij onze vereniging weinig mogelijk is. De jeugd traint vanaf deze week weer en voetbalt op zaterdag een onderling toernooi maar voor alle overige activiteiten is het sportpark en het clubgebouw gesloten. In februari neemt de KNVB een besluit of de rest van de competitie nog op een bepaalde manier kan worden uitgespeeld. Nu er al een langere periode niet gevoetbald wordt en het clubgebouw gesloten is, houdt dat niet in dat ook de vereniging stil ligt. Door middel van deze nieuwsbrief willen we jullie bijpraten.

Bestuur
Als bestuur zijn we bezig om naar de toekomst te kijken. We hebben de afgelopen maanden alle bestuurlijke taken geïnventariseerd en een taakverdeling gemaakt. Ook is er een lijst gemaakt van punten die we de komende periode aandacht willen geven. Hierbij valt te denken aan het vormgeven van het vrijwilligersbeleid, een mobiliteitsscan in samenwerking met de KNVB en het bevorderen van de interne communicatie waarin ook het lanceren van een nieuwe website past.

Ook aan een aantal praktisch zaken wordt aandacht besteed. Denk hierbij aan de herstart van alle activiteiten als de coronamaatregelen achter de rug zijn, de activiteiten die we nog gaan doen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, het kledingpakket voor het komende seizoen en de mogelijke herinrichting van de kantine. Natuurlijk doen we niet alles alleen. Er zijn binnen de vereniging vele mensen achter de schermen bezig.

Technisch commissie
De technische commissie is volop bezig alle posities van trainers en leiders voor het komende seizoen bezet te krijgen. Dit heeft al geresulteerd in de benoeming van Niels Kolkman als hoofdtrainer. Ook met de trainers van de andere selectie-elftalen en de jeugdelftallen worden gesprekken gevoerd om de bezetting rond te maken.

Onderhoudsgroep
De onderhoudsgroep en de clubgebouwbeheerder gebruiken deze periode om groot onderhoud te plegen aan het gebouw. Ze houden ook toezicht op het sportpark. Dagelijks wordt er een aantal keren gekeken wat er op het sportpark gebeurt om vandalisme tegen te gaan. De periode van de kerstvakantie zijn we hierdoor nagenoeg schadevrij door gekomen. Mocht iemand onregelmatigheden constateren dan horen wij dit graag.

Vriendenkring
De Vriendenkring is bezig te kijken of zij de komende periode een aantal online activiteiten kan organiseren ter vervanging van de gebruikelijke activiteiten die zij in de winterperiode houden. Denk hierbij aan een digitale pubquiz of een digitale bingo. Zodra hier meer over bekend is zal dit via de diverse media bekend worden gemaakt.

Tenslotte
We zien en spreken elkaar in deze tijd minder dan voorheen. Helaas kan er dan ook weleens iets aan onze aandacht ontsnappen. We willen jullie daarom vragen naar elkaar om te zien en het bestuur te blijven informeren over bijzonderheden rondom jubilea, geboorte, ziekte of overlijden.

Graag willen we iedereen bedanken die ook in deze coronatijd betrokken blijft bij onze vereniging. Jeugd spelers die komen trainen en voetballen, ouders die hun kinderen motiveren toch te gaan en alle vrijwilligers die op allerlei gebied de club ondersteunen. Wij waarderen dit!!

Met sportieve groet,
Bestuur RKSV De Zweef