Even bijpraten.....

BestuursmededelingenHet bestuur heeft een tweede nieuwsbrief geschreven voor alle Zwevers. In deze tweede nieuwsbrief van dit jaar informeren we jullie weer over de stand van zaken binnen onze vereniging en hoe de rest van dit seizoen er mogelijk uit kan zien. Gelukkig is de jeugd weer aan het trainen. Tenminste, als het sportpark weer sneeuwvrij is. Verder heeft de KNVB plannen gemaakt voor de rest van het seizoen (als er tenminste meer ruimte komt vanwege Corona) en maakt De Vriendenkring plannen voor een activiteit. Tenslotte wordt nagedacht over de viering van ons eeuwfeest, dat vorig is jaar is afgeblazen.

Beste Zwevers,
In deze tweede nieuwsbrief van dit jaar informeren we jullie weer over de stand van zaken binnen onze vereniging en hoe de rest van dit seizoen er mogelijk uit kan zien.

Jeugdvoetbal
Vanaf 17 januari wordt er door de jeugd weer getraind. Voor dat de avondklok inging was er volop activiteit en werd het hoofdveld al maximaal benut. Nu de avondklok van kracht is wordt het veld nog intensiever gebruikt. Vaak wordt er door meer dan 80 kinderen tegelijkertijd getraind. Ook het onderlinge toernooi dat op zaterdagochtenden is georganiseerd is een groot succes. Nagenoeg alle spelers zijn actief en er is een sportieve strijd gaande tussen de verschillende elftallen. Een groot compliment aan alle trainers en leiders die zich hiervoor inzetten is zeker op zijn plaats.

Invulling kader bij de jeugd
De technische commissie geeft met regelmaat een update over de stand van zaken van de invulling van het kader voor het komende seizoen. Het grootste deel van de posities is al ingevuld en het is mooi om te zien dat veel jonge trainers een plek vinden. Een aantal van hen is gediplomeerd (diploma pupillencoach of TC UEFA C-Youth). Ook bestaat voor nieuwe kaderleden de mogelijkheid om via onze vereniging een trainersdiploma te halen.

Activiteiten vriendenkring
De vriendenkring was voornemens om een activiteit in de vorm van een pubquiz of digitale bingo te organiseren. Echter door de verdergaande lockdown maatregelen, o.a. (maximaal één bezoeker thuis en de avondklok) is besloten dit niet te doen. Er wordt wel nagedacht over b.v. een Super Saturday/Rad van Fortuin, gecombineerd met een quiz, maar hiervoor moeten wel de maatregelen versoepeld worden zodat men interactief kan presenteren en prijzen kan bezorgen.
Ook denkt men na over mogelijke activiteiten tijdens de vaste momenten zoals Pasen en Hemelvaart. Echter alles onder het voorbehoud van de dan geldende maatregelen.

KNVB informatie
De KNVB heeft de afgelopen week informatie gegeven over een mogelijke herstart van de competitie.
Voor de lagere elftallen is besloten dat de competitie niet wordt hervat. Voor deze elftallen gaat de KNVB een regiocup organiseren zodra dat mogelijk is. Voor de standaard elftallen wil men indien mogelijk een halve competitie spelen, de al gespeelde wedstrijden tellen hierin mee. Voorwaarde hiervoor is dat uiterlijk in het weekend van 11/12 april weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Daaraan voorafgaand moeten deze elftallen tenminste vier tot vijf weken de tijd krijgen om volwaardig te kunnen trainen. Na de persconferentie van 23 februari wordt er door de KNVB definitief besloten wat er gaat gebeuren.

Mobiliteitsonderzoek
Graag brengen we het mobiliteitsonderzoek nog even onder de aandacht. Om een goed beeld te krijgen van de mobiliteit willen we iedereen vragen deze korte enquête in te vullen. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe betrouwbaarder het beeld wordt dat we krijgen. Alvast bedankt voor de medewerking.

Activiteiten 100-jarig bestaan
Door de aanhoudende duur van de corona-maatregelen is er op dit moment nog geen zinnig woord te zeggen over wat in het kader van ons 100-jarig bestaan nog kunnen vieren. De jubileumcommissie heeft onderling met enige regelmaat contact en ook de theatergroep bekijkt binnenkort wat er mogelijk is om toch de theatervoorstelling op de planken te krijgen. Zodra er weer meer ruimte komt om iets te organiseren informeren we iedereen daarover.

Tenslotte
Het ziet ernaar uit dat we elkaar voorlopig nog niet veel kunnen zien en spreken. We willen jullie daarom vragen naar elkaar om te zien en het bestuur te blijven informeren over bijzonderheden rondom jubilea, geboorte, ziekte of overlijden. Daarnaast willen we wederom iedereen bedanken die betrokken blijft bij onze vereniging. Jeugdspelers die komen trainen en voetballen, ouders die hun kinderen motiveren toch te gaan en alle vrijwilligers die op allerlei gebied de club ondersteunen. Wij zijn er blij mee!!

Met sportieve groet,
Bestuur RKSV De Zweef