EVEN BIJPRATEN......

BestuursmededelingenHeel voorzichtig worden de mogelijkheden groter om weer aan het voetballen te komen, maar het zal nog wel even duren eer iedereen weer een balletje kan trappen. Ook de kantine blijft nog dicht. Vandaar weer een nieuwsbrief om je op de hoogte te stellen van de laatste nieuwtjes binnen de club. In deze nieuwsbrief aandacht voor onder meer acties van Ten Cate om het hoofdveld beter bespeelbaar te maken en acties om ervoor te zorgen dat jeugd op de velden kan blijven voetballen. Opruimen van rommel, niet meenemen van fietsen en scooters e.d. zijn voorwaarden.

Competities KNVB
In de laatste week van februari is duidelijk geworden dat alle competities dit seizoen niet worden uit gevoetbald. De indeling die dit seizoen van toepassing is gaat ook voor het komende seizoen gelden. Er vindt dus geen promotie of degradatie plaats. Of er tot aan de zomerstop nog wedstrijden georganiseerd kunnen worden en of daarbij publiek welkom is en of de kantine weer open kan is op dit moment niet duidelijk. Dat hangt af van de maatregelen die van kracht blijven. De KNVB denkt na over een eventuele regiocup en binnen de verschillende verenigingen van de gemeente wordt ook nagedacht over een onderling toernooi mocht voetballen weer mogelijk zijn.

Trainen
Waar de jeugd al volop aan het trainen is en op zaterdag onderlinge wedstrijden speelt, mogen senioren tot 27 jaar ook weer het trainingsveld op. Een aantal elftallen, met name de selectie elftallen maken gebruik van deze verruiming. Hierdoor is het zowel door de week als in het weekend behoorlijk druk op het sportpark. Dit is mooi om te zien. Door de avondklok die nog van kracht is, is het wel soms passen en meten om iedereen binnen de beschikbare uren een plekje te geven maar in goed overleg tussen de jeugd- en seniorencommissie is er een passend rooster gemaakt. Zodra de avondklok niet meer van kracht is zijn er nog meer mogelijkheden.

Invulling kader bij de jeugd
De technische commissie heeft de afgelopen weken niet stil gezeten en kon eind februari weer een update geven over de stand van zaken van de invulling van het kader voor het komende seizoen. De trainers voor de teams JO17-2, JO13-2, JO11-2, JO10-1 en 2 en de hoofdcoach circuittraining JO8 t/m JO10 zijn nu ook ingevuld. Er wordt nog volop doorgewerkt om ook de laatste open plekken in te vullen. Het is mooi om te zien dat veel jonge trainers een plek vinden. Een aantal van hen is gediplomeerd [diploma pupillencoach of TC UEFA C-Youth]. Ook bestaat voor nieuwe kaderleden de mogelijkheid om via onze vereniging een trainersdiploma te halen. Complimenten aan de Technische Commissie die achter de schermen al veel werk heeft verzet.

Toezicht op het sportpark
Nu het weer beter wordt zijn er met name in het weekend steeds meer jongeren die op ons kunstgrasveld komen voetballen. Op zich is hier niets op tegen maar we merken ook dat het de nodige overlast geeft en dat er groepen komen met andere bedoelingen. Er blijft er veel afval achter in de vorm van [gebroken] glas, chips en wietzakjes. Om hier toch wat grip op te houden voeren we, in samenwerking met de politie en de Boa’s van de gemeente, al toezicht uit maar willen dit graag nog intensiveren. Als er mensen zijn die hier een bijdrage aan willen leveren door in het weekend in tweetallen af en toe een controle uit te voeren kunnen deze zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er wordt dan contact opgenomen om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Oudijzeractie
De klusploeg heeft in december het initiatief genomen voor een oudijzeractie. Deze kon helaas door de strenge lockdown niet doorgaan. In de afgelopen maanden is er toch het nodige oud ijzer verzameld en afgelopen week is dit door firma Finke opgehaald. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van het gebouw. Een compliment aan de klusploeg is zeker op zijn plaats. Zodra de maatregelen het toelaten wordt de actie zoals bedoeld in december alsnog gehouden.

Kunstgras
Sinds de aanleg van het kunstgrasveld is er discussie met Nijverdal ten Cate en de gemeente Hellendoorn over de ‘grip’ van het veld. Spelers vinden dat het veld te glad is en glijden regelmatig uit. Ook tegenstanders geven aan het kunstgras lastig bespeelbaar is. De afgelopen periode is er veel onderzoek gedaan door NTC hoe het veld verbeterd kan worden. Een optie is nu om het zand dat in de mat is gestrooid voor een groot deel te verwijderen. Dit gaat, als de weersomstandigheden dit toelaten, in de tweede week van maart gebeuren. Daarna wordt bekeken in hoeverre dit de grip van het veld verbetert en het de grip van een natuurgrasveld benadert.

Activiteiten 100-jarig bestaan
Een van de prominente onderdelen van ons 100-jarig bestaan was het toneelstuk over de historie van De Zweef. Een flinke groep vrijwilligers is hier mee bezig geweest en er waren meer dan 800 belangstellenden die de verschillende voorstellingen in het ZININ-theater zouden bezoeken. De afgelopen week is de organisatie die de voorstelling op de planken zou brengen in overleg geweest en heeft men besloten het toneelstuk definitief niet door te laten gaan. Belangrijkste argument is de verwachting dat er de rest van het jaar nog geen grote bijeenkomsten in het theater mogelijk zullen zijn. Over alle andere activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan worden besluiten genomen zodra dit mogelijk is.

MobiliteitsScan
Begin februari is onder 467 leden van onze vereniging de mobiliteitsScan uitgezet. Deze scan is onderdeel van een onderzoek in samenwerking met de KNVB waar 10 verenigingen aan deelnemen. Hij is ingevuld door 119 leden. De respons is daarmee 25,5 %. Sweco, het bureau dat de scan uitvoert gaat de komende tijd de MobiliteitsScan verder uitwerken. Dit betekent alle informatie verzamelen en analyseren om te kunnen delen met de clubs. Voordat deze info wordt gedeeld, gaat de KNVB hier ook nog naar kijken. Zodra Sweco een rapportage met aanbevelingen is houden we jullie hiervan op de hoogte.

Tenslotte
Het ziet er nog steeds niet naar uit dat we elkaar binnenkort kunnen zien en spreken rond de velden of in de kantine. We willen jullie daarom vragen naar elkaar om te zien en het bestuur te blijven informeren over bijzonderheden rondom jubilea, geboorte, ziekte of overlijden. Daarnaast willen we wederom iedereen bedanken die betrokken blijft bij onze vereniging. Spelers die komen trainen en voetballen, ouders die hun kinderen motiveren toch te gaan en alle vrijwilligers die op allerlei gebied de club ondersteunen. Wij zijn er blij mee!!

Met sportieve groet,
Bestuur RKSV De Zweef