Ledenvergadering zonder vonken - Richard Benneker erelid

Tijdens het seizoen 2015-2016 gaf Richard Benneker aan te willen stoppen als ledenadministrateur. In 2010 is Richard gestopt als secretaris en heeft op dat moment de ledenadministratie overgenomen van Sinus Wennemers. Richard is niet iemand van het snelle succes. Na 11 jaar secretaris heeft hij 6 jaar de ledenadministratie gedaan. In beide gevallen zoals het hoort bij die functie: de zaakjes prima voor elkaar. Richard heeft aangegeven op de achtergrond beschikbaar te willen zijn en te willen helpen bij de opstart van het nieuwe seizoen, mooi! Zeventien jaren kwaliteit leveren in een kaderfunctie heeft het bestuur doen besluiten om Richard voor te dragen als erelid van onze vereniging. De vergadering heeft hiermee (natuurlijk) ingestemd. Richard gefeliciteerd! 

Jaap Bregman werd als nieuwe ledenadministrateur geïntroduceerd aan de leden. Jaap is nog geen bekende binnen de club, maar wel een zekere mate van betrokkenheid. Hij is de partner van de moeder van Djarah Wijkamp, speelster bij de Zweef VR2, trainster bij de jeugd, actief in de kantinecommissie en toneelspeelster. Wij wensen Jaap veel plezier en succes met zijn nieuwe functie bij de Zweef.

Tijdens de bestuursverkiezing bleek ook dat we op zoek moeten naar een penningmeester en secretaris! Onze penningmeester Ewald Wennemers was aftredend en niet herkiesbaar. Helaas is het nog niet gelukt om een opvolger te vinden, daarop heeft Ewald besloten om het seizoen af te maken. Daarnaast heeft onze secretaris Bas Kolkman aangegeven dat het Zweefwerk steeds moeilijker is te combineren met de thuissituatie en het reguliere werk. Hij maakt zijn termijn af (nog een jaar), maar het bestuur is derhalve ook op zoek naar een secretaris. Tot slot werd Stefan Scholten wel herkozen als bestuurslid.