Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Beste ouders of verzorgers,

Uw kind heeft zich opgegeven als lid van De Zweef. Bedankt voor uw keuze en welkom binnen onze vereniging.

Wij kunnen ons voorstellen dat u van plan bent met regelmaat uw kind te zien spelen. Graag, want dat kan alleen maar positief werken. Bovendien leert u zo de vereniging (nog beter) kennen. Wij kunnen ons ook voorstellen dat u nog een stapje verder wilt gaan en u wilt aanmelden als leider of trainer van uw kind. Dat kan.

Onze vereniging is daarnaast een broedplaats van kennis en kunde. Om ook deze kennis en kunde in beeld te brengen, willen wij u vragen ook de aanvullende vragen in te vullen. Het geeft ons de mogelijkheid om mensen te vinden die zich willen binden aan onze vereniging om een bepaalde functie te gaan bekleden of een bepaalde kortlopende klus te klaren.

Het is niet zo dat door het invullen van de gevraagde gegevens u onmiddellijk "in de kraag wordt gegrepen" en aan het werk wordt gezet. Door op deze manier echter een grote hoeveelheid kennis en kunde te inventariseren, hopen we als bestuur onze club nog beter te dienen en wel met de hulp van u allemaal!

Het bestuur

Privacy
Gegevens in de formulieren worden gestuurd naar de ledenadministratie van rksv De Zweef. Waar het gaat om spelende leden worden deze gegevens doorgegeven aan de KNVB. De KNVB gebruikt deze gegevens voor eigen doeleinden maar behoudt zich het recht voor deze gegevens ook beschikbaar te stellen aan sponsors. Acties die deze sponsoren houden moeten wel verband houden met de KNVB of het product voetbal. Indien u hier geen toestemming voor geeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de KNVB via postbus 784, 3700 AT Zeist.

*Vereiste informatie.