Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

Gegevens in de formulieren worden gestuurd naar de ledenadministratie van rksv De Zweef. Waar het gaat om spelende leden worden deze gegevens doorgegeven aan de KNVB. De KNVB gebruikt deze gegevens voor eigen doeleinden maar behoudt zich het recht voor deze gegevens ook beschikbaar te stellen aan sponsors. Acties die deze sponsoren houden moeten wel verband houden met de KNVB of het product voetbal. Indien u hier geen toestemming voor geeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de KNVB via postbus 784, 3700 AT Zeist.

*Vereiste informatie.