Dennis Blankhorst ere-lid Vriendenkring

Op woensdag 4 juni was de jaarlijkse ledenvergadering van de Vriendnekring. Voorzitter Dennis Blankhorst nam afscheid na 15 jaar bestuurslidmaatschap; de maximale periode. Vanwege deze lange duur en zijn verdiensten werd hij benoemd tot ere-lid van de Vriendenkring. Naast een oorkonde kreeg hij bloemen en een dinercheque. De opvolger van Dennis als voorzitter is Lucien Galgenbeld geworden. Nieuw in het bestuur werden gekozen Marcel Geurtse (penningmeester) en Gerrit Claassen.