Cookie beleid rksv De Zweef

De website van rksv De Zweef is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemeen beleidsplan

Algemeen beleidsplan

In 2006 is een Algemeen Beleidsplan voor De Zweef gemaakt. Dat is nog steeds actueel. In dit plan staat wat voor vereniging De Zweef wil zijn: wat zijn onze doelstellingen en ambities? Wat is er nodig om die te bereiken? 

Wat vinden de leden
“Een leuke, gezellige vriendenclub”. Zo typeert de Zwever zijn vereniging; zo moet het zijn en zo moeten anderen dat ook zien. Dat wil niet zeggen dat dat alles is. Er moet ook gepresteerd worden zowel als organisatie als in het veld. Een Zwever is trots op zijn club en wil trots zijn. Daarom moet het eerste elftal het hoogst spelend zijn in de gemeente. Minimaal in de tweede klasse. En daarnaast liefst ook nog de
leukste vereniging van Nijverdal gevonden worden.

Gezelligheid maak je met elkaar en organiseer je door leuke activiteiten. Hier ligt de belangrijkste rol bij de leden en de Vriendenkring. Voetballen op het niveau van de tweede klasse of hoger schept verplichtingen; vooral voor het bestuur en technisch kader. In een tijd waarin het steeds vaker voorkomt dat spelers worden betaald (ook in lagere klassen); zal het steeds moeilijker worden het minimale niveau (tweede klasse) aan te houden. Niet betalen blijft een uitgangspunt.

Onderliggende doelen en motieven

Een voetbalvereniging
Doel: in stand houden van de vereniging De Zweef.

De Zweef is primair een voetbalvereniging. Voetbal is onze core-business. Wat betreft neven-activiteiten gaat het om activiteiten zoals die worden georganiseerd door het bestuur (b.v. medewerkersavonden) en diverse groepen (sponsorbijeenkomsten, playbackshows, Sinterklaas, kamp, sponsorloop enz.).

Daarnaast zijn in de toekomst nog andere activiteiten mogelijk, met name gericht op het bieden van alternatieven aan mensen die gestopt zijn als actief voetballerspeler en hen bij de vereniging betrokken te houden (ook in functies !!) Voorbeelden hiervan zijn wandelen of jeu-de-boule.

Prestatieniveau en kansen voor de jeugd
Doel: voetballen op het hoogst haalbare niveau

Het is logisch en sportief gezien terecht dat de spelers en trainers van het eerste senioren-elftal het hoogste (de hoofdklasse) willen bereiken. De klasse waarin wordt gespeeld hangt echter af van de kwaliteit van de selectie. Noch de trainer, noch de spelers krijgen een taakstelling opgelegd die kost wat kost moet worden gehaald.

Doel: elke jeugdspeler moet in het eerste kunnen voetballen
Voor de eigen jeugd moet een basisplaats in het eerste elftal mogelijk blijven. En dat kan, want het jeugdbeleid van onze vereniging is tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend en gekopieerd. Dat komt mede omdat gewerkt wordt met daartoe opgeleide trainers en coördinatoren.

Flexibiliteit, efficiency, effectiviteit, inspraak
Doel: Snel en goed besturen met zeggenschap van de leden

Flexibiliteit, efficiency en effectiviteit zijn kernbegrippen. Werken met kleine, slagvaardige commissies, die een grote mate van zeggenschap hebben. Geen oeverloze discussies en lange vergaderingen, maar snel naar de kern van de zaak gaan en besluiten nemen. De leden hebben inspraak in het beleid door onder meer het doen van onderzoeken (om wensen en verlangens te achterhalen) en een intensieve communicatie met (groepen) leden van de vereniging.

Amateurstatus
Doelen:

 • Spelen in minimaal de tweede klasse
 • Spelen zonder spelers die individueel betaald worden

De Zweef is een amateur-voetbalvereniging en wil dat ook blijven. Dat betekent dat er geen spelers worden “gekocht” of “geronseld”.

Het beleid in deze is helder:

 1. We zijn en blijven amateurs; er wordt niet betaald.
 2. Spelers van buiten de plaats die voldoen voor het eerste elftal, kunnen eventueel in aanmerking
  komen voor een gehele of gedeeltelijke reiskostenvergoeding.
 3. Qua omvang, spelersmateriaal en spel hoort De Zweef minimaal in de tweede klasse. Eerste
  klasse is beter, maar niet noodzakelijk.
 4. Spelers van buiten de vereniging zijn welkom, maar worden niet geronseld, dan wel actief
  benaderd door trainers of leden met een kaderfunctie.

Neven-activiteiten
Doelen:

 • Creëren van gezelligheid en sfeer. Binding aan de vereniging
 • Niet-voetballers sportieve activiteiten bieden

Sfeer, gezelligheid, een “warm nest”. Ingrediënten waarmee een goed verenigingsleven kan worden
bereikt. Daarom wordt geïnvesteerd in een sfeervolle accommodatie. Daarom worden activiteiten
georganiseerd met het oog op binding. Binnen de vereniging zijn verschillende groepen die zich
bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Alle met een eigen verantwoordelijkheid.

Naast activiteiten als sfeermakers en binders bestaat de mogelijkheid om nieuwe sportieve activiteiten te
ontplooien, zoals wandelen of jeu-de-boule. Het gaat daarbij vooral om activiteiten om mensen die
gestopt zijn met voetballen een alternatieve bezigheid te bieden en om het binnen halen van mensen die
in verenigingsverband willen bewegen.

Maatschappelijke rol
Doelen:

 • Vervullen van een rol in de maatschappij
 • Een verhouding met de lokale overheid op basis van win/win

 

Het bestuur van de vereniging is zich bewust dat voetbal niet het enige is wat binnen de club thuis hoort. De Zweef vervult ook een maatschappelijke rol, waar het gaat om vorming van de jeugd en (jong) volwassenen. Sport is nog steeds een prima instrument om mensen te leren samen te werken, wat voor elkaar over te hebben, te leren en kunnen incasseren, een team te vormen.

De lokale overheid verwacht dit ook van de verenigingen. Voor ons dient de verhouding met de lokale overheid die te zijn waarin win/win het uitgangspunt is. Met andere woorden: de overheid verwacht wat van ons en daar mogen wij wat voor terug verwachten. Daarbij gaat het immaterieel om het leveren van een (in gezamenlijkheid door de verenigingen te leveren) bijdrage van de verenigingen aan het gemeentelijk beleid. Materieel vooral om het zoveel mogelijk beperkt houden van tarieven die nietcommerciële verenigingen moeten betalen.

Financiën
Doel: Met niet meer dan de aanwezige middelen realiseren van de gestelde doelen

Professioneel werken kost tijd. De vereniging telt momenteel zo´n 280 vrijwilligers. Van bestuurslid tot kantinebeheerder. Van clubbladbezorger tot pupillenleider. Professionaliteit kent daarnaast ook z´n prijs:  Voor goed-opgeleide trainers, voor een goede medische begeleiding, voor tal van winter-activiteiten voor de jeugd, voor exploitatie van het clubgebouw en voor de nieuwe en geheel gerenoveerde kleedaccommodatie enz. Financiën worden binnengehaald door acties van leden zelf, door contributies en van sponsors.

Sponsoring
Doel: Generen van middelen bij bedrijven door het creëren van win/win-situaties, bijvoorbeeld door mogelijkheden voor contacten en netwerken

Om het totale activiteitenpakket van de vereniging te kunnen financieren is sponsoring onvermijdelijk. Naar sponsors toe biedt De Zweef een uitgekiend, modulair sponsorpakket, dat in z´n geheel kan worden afgenomen, maar ook voor sponsors op maat kan worden gemaakt. Professionaliteit staat ook wat dat betreft hoog in het vaandel. Bij sponsoring levert niet alleen een bedrijf een prestatie aan ons, maar wij ook aan dat bedrijf.

Ambities

Uit het bovenstaande volgt dat De Zweef als ambitie heeft de grootste voetbalvereniging in de gemeente te blijven, waar gespeeld wordt op het hoogste niveau. Daarnaast biedt De Zweef een “warm nest” voor iedereen die op zoek is naar saamhorigheid, sfeer en gezelligheid in  verenigingsverband.

Bij het begrip “De leukste vereniging van Nijverdal’ moet met name de jeugd denken aan De Zweef. De leukste vereniging willen zijn schept ook verplichtingen. Op zowel het vlak van de organisatie van activiteiten als het beschikbaar stellen van financiële middelen daarvoor. Daar mag een gedegen inbreng van de jeugd (geldopleverende activiteiten) tegenover staan. De vereniging is professioneel georganiseerd en vervult een voorbeeldrol voor andere clubs.

Concurrentiepositie

De Zweef heeft een goede positie t.o.v. concurrenten. Ondanks de wens tot samenwerking met andere verenigingen is het van belang voor de groei en de toekomst van de vereniging voorsprong op de concurrentie te houden.

Dat kan door:

 • Minimaal 2e klasse te voetballen met het eerste en hoofdklasse wat betreft de jeugd
 • De leukste vereniging te blijven (= ook meer/andere activiteiten ontplooien)
 • Nauwgezet de ontwikkelingen in de maatschappij volgen en vooral tijdig anticiperen (zaterdagvoetbal, vrouwenvoetbal)
 • Goede sfeer, loyale leden
 • Gezonde omvang van de vereniging
 • Goede, professionele organisatie
 • De grootste voetbalvereniging in de gemeente te blijven
 • Veel (vaste, jaarlijkse) activiteiten voor de jeugd
 • Een aantal vaste, succesvolle jaarlijkse activiteiten voor senioren

 

Het bovenstaande wordt in het Algemeen beleidsplan verder uitgewerkt.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!