Cookie beleid rksv De Zweef

De website van rksv De Zweef is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Regeling lief en leed

Regeling lief en leed

De regeling lief en leed een richtlijn hoe het bestuur van onze vereniging handelt bij geboorte, huwelijk, jubilea, overlijden etc. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft kan hiervan afgeweken worden. Om zicht te houden op het gevoerde beleid zal de secretaris een lijst bij houden wie, wanneer, wat en waarom heeft gekregen. Het betreft hier de regeling zoals wordt opgetreden door het bestuur van de vereniging. Daarnaast staat het een ieder (commissie, elftal e.d.) uiteraard vrij zelf actie te ondernemen.

Geboorte 

Als het bestuur door middel van een geboortekaartje op de hoogte wordt gesteld van een geboorte van een kind van een lid of ondersteunend lid, zorgt de secretaris ervoor, dat het betreffende kaartje bij de penningmeester komt, die ervoor zorg draagt, dat bij het betreffende gezin een attentie wordt bezorgd van € 15,-. Indien het bestuur geen bericht wordt gezonden, wordt niets ondernomen. 

Huwelijk 

Wanneer het bestuur op de hoogte wordt gesteld door middel van een uitnodiging dat een van de leden of ondersteunende leden in het huwelijk treedt of 25, 40 of 50 jaar is getrouwd dan is het gebruikelijk dat een delegatie van het bestuur deze bruiloft c.q. feest bijwoont. De bestuursdelegatie overhandigt tijdens de receptie of het feest namens de vereniging een bon of een geldelijke bijdrage aan het bruidspaar. Deze bijdrage is € 15,- per bezoekend bestuurslid. Wanneer de bestuursleden vergezeld worden door hun partner, dan wordt voor elke partner € 15,- extra betaald. Laatstgenoemde bijdrage dient door betrokkene zelf betaald te worden.

Ziekte 

Wanneer een lid of ondersteunend lid van de vereniging gedurende lange tijd ziek (= in bed, dan wel gebonden aan huis) is, wordt aan betrokkene een bloemstuk of een fruitmand gestuurd of bezorgd ter waarde van € 15,-. Onder lange tijd wordt verstaan: minimaal drie weken. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, is het noodzaak dat het bestuur op de hoogte is van het feit dat iemand ziek is. Het is dus zaak daarop binnen de vereniging alert te zijn. 
Is iemand langdurig ziek, wordt na een periode van drie maanden na de eerste attentie een tweede bezorgd ter waarde van € 25,-. 

Blessures

Leden die langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt krijgen een attentie van € 15,- als zij drie weken of meer aan bed dan wel aan huis zijn gebonden. Duurt de blessure langer, maar is men niet aan bed of huis gebonden, wordt geen attentie meer verstrekt


Overlijden 

 1. We plaatsen een rouwadvertentie en er wordt een bloemstuk geregeld voor iedereen die op het moment van overlijden in Sportlink geregistreerd staat. Tevens plaatsen we voor hen (na afstemming met de familie) een bericht op de website van De Zweef.
 2. Daarnaast plaatsen we een rouwadvertentie in het geval van het overlijden van (een van) de ouders van actieve jeugdleden. Tevens plaatsen we voor hen (na afstemming met de familie) een bericht op de website van De Zweef. 


Jubileum

 1. Verwezen wordt naar de artikelen 3 en 26 van het huishoudelijk reglement.
 2. Wanneer een (kader)lid gedurende lange tijd een bepaalde functie binnen de vereniging uitoefent kan aan betrokkene een bepaalde attentie worden toebedeeld. Een en ander wordt beoordeeld in en door het bestuur.


Afscheid

 1. Van kaderleden

Onder kaderleden wordt voornamelijk verstaan: leden van het bestuur (algemeen bestuur/bestuur commissie) Wanneer een kaderlid zijn (bestuurs)functie neerlegt, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt voor de inspanningen, die hij/zij zich getroost heeft. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de persoon, de functie, de wijze waarop de functie is uitgeoefend en het aantal jaren dat de functie is uitgeoefend. Leidraad is het feit dat een afscheid nemend bestuurslid een attentie ontvangt minimaal gelijk aan € 25,- per dienstjaar. Deze attentie geldt nadat een periode van drie jaren is vol gemaakt.

 1. Van spelers van senioren selectieteams

Van actieve voetballers, die deel hebben uitgemaakt van een selectieteam bij de dames of heren, gedurende een periode van minimaal 10 jaar, wordt in overleg op passende wijze afscheid genomen. Dit kan geschieden bijvoorbeeld door het spelen van een afscheidswedstrijd. Nadien ontvangt betrokkene in overleg een attentie ter waarde van € 100,-. In alle overige gevallen is het nemen van afscheid een taak van het team.

 1. Van trainers

Wanneer een betaalde trainer afscheid neemt van de vereniging wordt, ondanks het feit dat hij voor zijn functie werd betaald, betrokkene een attentie aangeboden ter waarde van € 25,-, vergezeld van een bos bloemen. Een en ander hangt ook af van de persoon en het aantal dienstjaren.

Wanneer een onbetaalde trainer afscheid neemt, gelden de regels als onder lid 1. Een en ander indien noodzakelijk in overleg met de technische commissie, senioren- of jeugdcommissie.

 1. Andere beloningen

Het staat het bestuur vrij om in het kader van een afscheid met andere c.q. aanvullende voorstellen voor beloning te komen. Verwezen wordt onder meer naar artikel 3 van het Huishoudelijk reglement omtrent leden met een eretitel.

Jubilea/feestelijkheden van andere verenigingen

Onder feestelijkheden worden verstaan zaken als het behalen van een kampioenschap, promotie e.d.

 1. Verenigingen binnen de gemeente
  Jubilea/feestelijkheden van verenigingen binnen de gemeente Hellendoorn worden bezocht indien de vereniging is uitgenodigd.
 2. Voetbalverenigingen in dezelfde competitie als het 1e
  Jubilea/feestelijkheden van voetbalverenigingen in dezelfde competitie als het 1e elftal worden bezocht indien de vereniging is uitgenodigd. Als gevolg wordt gegeven aan de uitnodiging, wordt een envelop met inhoud (€ 25,-) meegenomen. Wordt geen gevolg gegeven, dan wordt volstaan met een felicitatiekaart. 

Slotbepaling

Het spreekt van zelf dat in voorkomende gevallen de partner van het lid of de ondersteunend lid ook betrokken wordt bij eventuele huldeblijken.

Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd worden met zaken waarin de vorenstaande regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevind van zaken.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 november 2023.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!